Solaris autobusi

Solaris Bus&Coach

Pružamo čitav spektar transportnih rešenja širom sveta

Solaris Bus & Coach

solaris logo

SDT group je ovlašćeni zastupnik kompanije SOLARIS BUS&COACH S.A. – Poljska. Solaris Bus & Coach sp. z o.o. je jedan od vodećih proizvođača gradskih i međugradskih autobusa u Evropi. Posebno se fokusira na razvoj vozila sa nultom emisijom, tj. električnih autobusa i autobusa na vodonik. Solaris poseduje najširi asortiman proizvoda sa nultom emisijom na evropskom tržištu i vodeću poziciju u ovom segmentu sa tržišnim udelom od 15,2%.

Naša aspiracija – menjamo imidž javnog prevoza.

Naša motivacija – čvrsti i dugotrajni odnosi sa našim kupcima i timski rad.

Solaris Bus & Coach

Ponosni smo na naše proizvode i inovativna tehnička rešenja.

Solaris autobusi
Naše vrednosti

Orijentacija na potrošače, inovacija, saradnja, dugoročno opredeljenje, preduzimljivost.

Solaris prezentacija
Solaris u Evropi i svetu

Do sada je isporučeno skoro 25.000 Solaris vozila koja saobraćaju ulicama u 850 gradova u 33 zemlje širom Evrope i šire.

Solaris je deo španske CAF grupe (Construcciones i Aukiliar de Ferrocarriles) S.A.

Od koncepcije, do faze projektovanja i proizvodnje, svi Solaris autobusi se proizvode u Poljskoj. Sve aktivnosti koje preduzima proizvođač su u skladu sa misijom brenda, koja se ogleda u motu „Menjamo imidž javnog prevoza“.

Nulta emisija

Fokusirajući se na inovativne tehnologije, Solaris je predvodnik u oblasti električnih autobusa i drugih ekološki prihvatljivih vozila. Električni autobusi proizvedeni od strane Solarisa koriste napredne tehnologije kako bi smanjili ili potpuno eliminisali emisiju štetnih gasova. Ovi autobusi se pokreću električnim motorima napajanim baterijama, što znači da ne emituju izduvne gasove tokom vožnje. Ovo je posebno važno u urbanim sredinama gde su emisije zagađujućih materija iz saobraćaja ozbiljan ekološki problem.

Solaris električni autobus

Solarisovi autobusi sa nultom emisijom gasova ne samo da pomažu u zaštiti životne sredine smanjenjem zagađenja vazduha, već takođe pružaju tišu i udobniju vožnju za putnike. Električni motori su tiši od tradicionalnih dizel ili benzinskih motora, što doprinosi smanjenju buke u gradskim područjima i unapređuje kvalitet života lokalnih zajednica.

Osim toga, Solaris se takođe fokusira na razvoj baterijskih tehnologija koje omogućavaju veći domet i brže punjenje električnih autobusa. Ovo povećava praktičnost i efikasnost upotrebe električnih vozila u gradskom prevozu, čineći ih sve atraktivnijim za javne prevoznike i gradove koji teže smanjenju emisija i poboljšanju kvaliteta života svojih građana. Solaris aktivno sarađuje sa operaterima javnog prevoza i pruža im sveobuhvatnu podršku u njihovom prelasku na mobilnost sa nultom emisijom.

Solaris hibridni autobus

Ukratko, Solaris autobusi sa nultom emisijom gasova predstavljaju ključni korak ka održivijem i ekološki prihvatljivijem javnom prevozu. Njihova upotreba doprinosi smanjenju zagađenja vazduha, buke i potrošnje fosilnih goriva, što ih čini ne samo ekološki korisnim rešenjem, već i budućnošću gradskog prevoza širom sveta.